شرکت شمس صنعت کارون در خصوص ریخته گری یاتاقان و ماشینکاری یاتاقان به صنایع مختلف خدمت رسانی می نماید.
قابل توجه صنعتگران ارجمند سفارش ریخته گری یاتاقان، ماشینکاری یاتاقان پذیرفته می شود. شرکتهای محترم یاتاقان سازی، ریخته گری یاتاقان های خود را به ما بسپارید.