خدمات ریخته گری و ماشینکاری هدوال و ترانیون یکی از خدمات همیشگی و مداوم شرکت شمس صنعت کارون می باشد.
هدوال و ترنیون می تواند بصورت یک قطعه و یا مجزا ریخته گری شده و به هم متصل گردند. هدوال و ترنیون جزء قطعات آسیاب بالمیل می باشند که از متریال St52، Ck45، Gs60، Gs45 و … می باشد.
سایر ابعاد هدول و ترنیون ها به اندازه آسیاب ها و ظرفیت آنها بستگی دارد.
شرکت شمس صنعت کارون در زمینه خدمات ریخته گری هدوال و ترنیون تا انتهای فرآیند ماشینکاری و نصب در کنارتان می¬ماند و کلیه قطعات خود را ضمانت می کند تا در صورت وجود عیوب ریخته گری آنرا برطرف نماید.