مهندسی صنایع

از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت شمس صنعت به دنبال تکمیل کادر خود در حوزه ­های بهبود فرآیندهای سازمانی و مدیریتی خود عملاً کار خود را به حوزه­ های مرتبط با مهندسی صنایع گسترش داده است. با توجه به تجربیات کادر مهندسی صنایع و تجربیات بسیاری در شرکتهای تابعه وزارت نیر و نفت شامل شرکتهای کارفرمایی، شرکتهای مهندسی مشاور، هولدینگها و کارخانجات تولیدی، این شرکت آماده همکاری در زمینه­ های بهبود سیستم ها و فرآیندهای سازمانی، ایجاد داشبوردهای تحلیل داده، پیاده­ سازی سیستمهای اتوماسیون فرآیندهای سازمانی، بهبود روشها و … می­باشد.

توانمندی و قابلیتها

  • تحیل و هوشمند سازی فرآیندهای سازمانی
  • طراحی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی
  • تحلیل بهای تمام شده و پیاده سازی سیستم مربوطه

پروژه­ های شاخص

  • تهیه داشبوردهای مدیریتی