صنایع غذایی و آرایشی

با توجه به تجارت موفق شرکت شمس صنعت کارون در حوزه­های تخصصی و همچنین نیاز تعدادی از کارخانجات صنایع غذایی و آرایشی، این شرکت نسبت به تامین قطعات مورد نیاز اقدام نموده است.

توانمندی و قابلیتها

 • ساخت انواع مبدل
  شرکت شمس صنعت کارون موفق به ساخت چندین مبدل حرارتی از نوع Shell &Tube شده است.

 • قطعات ریخته گری پمپ ها
  پمپ¬ها تقریباً در تمامی صنایع کاربرد دارند، شرکت شمس صنعت کارون ساخت انواع پمپ ها و ریخته گری متعلقات و ایپلرها را در کارنامه خود دارد.

پروژه ­های شاخص

 • مبدل حرارتی
  باتوجه به نوع ساختار شرکت شمس صنعت کارون بر اساس مدل سفارش محور، مبدل حرارتی یکی از صدها سفارش به این شرکت بوده است. مبدل های این شرکت از نوع Shell &Tube می باشند.

 • شناور پمپ مخزن
 • رینگ فسفر برنز
  شرکت شمس صنعت کارون درخصوص ریخته گری فلزات رنگی نیز فعالیت می کند. ریخته گری انواع رینگ های فسفر برنز، بوش های فسفر برنز و انواع گرده های برنز، برنجی نیز در زمره فعالیت های این شرکت می باشد.

 • انواع فلنج
  فلنچ ها از جمله قطعات پر کاربرد و حساس از بابت نوع روش تولید می¬باشند. شرکت شمس صنعت کارون ریخته گری و فورج انواع فلنچ را در ردیف فعالیت های خود گنجانده است.