درباره صنایع غذایی و آرایشی:

با توجه به تجارت موفق شرکت شمس صنعت کارون در حوزه­های تخصصی و همچنین نیاز تعدادی از کارخانجات صنایع غذایی و آرایشی، این شرکت نسبت به تامین قطعات مورد نیاز اقدام نموده است.

توانمندی و قابلیتها:

  • ساخت انواع مبدل
  • قطعات ریخته گری پمپ ها

پروژه ­های شاخص:

  • مبدل حرارتی
  • شناور پمپ مخزن
  • رینگ فسفر برنز
  • انواع فلنج