چرخ کرن یا چرخ جراثقال، چرخ­هایی جهت حمل و نقل ریلی است که در جنس­های ۱.۶۵۸۰-۱.۶۵۶۲-۱.۶۵۸۲ck45-mo40- و بصورت رینگ فرمینگ یا رینگ رولینگ و یا فورج شد می­باشند و در کلیه صنایع سنگین مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد دارند.